Saraybosna Üniversitesi Eczacılık Bölümü

Saraybosna Üniversitesi Eczacılık Bölümü

Osmanlı Kültür ortamında yaşayarak Saraybosna Üniversitesi eczacılık bölümü bu durumda Saraybosna Üniversitesinde almayı tercih etmekten daha avantajlı ne olabilir ki?

Öğrenci vakıf üniversitelerinde eğitim alma seçeneğini düşünse bile, birçok aile bu konuda maddi olarak yetersiz kalmakta ve öğrencinin doğal olarak motivasyonu düşmektedir. Oysa Saraybosna Üniversitesinde verilen üniversite eğitiminde Türkiye’deki vakıf üniversitelerinden ve diğer Avrupa üniversitelerinden çok daha düşük seviyede harç bedeli talep edilmektedir. Bu durumda öğrenci Saraybosna Üniversitelerinde eğitim almayı tercih etmekte ve aslında bu yolda en mantıklı kararı vermektedir.

Saraybosna Üniversitesi dünya üzerinde kabul görmüş ve en köklü eğitim kurumları tarafından benimsenmiş olan Bologna kriterlerinde eğitim olanağı sunmaktadır. Öğrenci bu sistem içinde basmakalıp ve güncelliğini yitirmiş bilgi yığınları altında, günün koşullarına uygun ve en modern uygulamaların eşliğinde eğitim alabilmektedir.

Dünya standartlarında eğitim olanağından yararlanan öğrenicinin eğitimini tamamlamasının ardında elde edeceği denklik derecesinde diploma olanağı, öğrencinin gelecek kaygısı yaşamadan eğitim almasına fırsat vermektedir.

Öğrenci kafasında bu tür endişeler taşımadığı için doğal olarak tüm dikkatini eğitimine verebilmekte ve dolayısı ile başarıyı yakalamaktadır. Mezuniyeti sonrasında alacağı denklik derecesinde diploması tüm dünya genelinde geçerli sayılmakta ve öğrenci istediği bir coğrafya üzerinde kariyer yapma imkânı yakalamaktadır.

Saraybosna Üniversitesinde verilen eğitim için belirlenen harç bedellerinin diğer üniversiteler ile mukayese edilemeyecek düzeyde düşük olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu aşamada öğrenci “acaba sağlıklı eğitim veriliyor mu? Bu kadar modern ve geçerli bir eğitim sistemi, nasıl oluyor da bu kadar ucuz oluyor?” Diye kendi kendisine sormaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken şudur; Saraybosna Üniversitesi, özel üniversitelerden farklı olarak ticari kaygı taşımadığı ve toplumların eğitilerek refaha erebileceği ideolojisine uygun, her bireyin eğitim alma hakkına saygı göstermek adına harç bedelleri bu kadar düşük düzeyde tutulmaktadır.

Ayrıca Bosna Hersek henüz çok genç bir ülke olması adına ekonomisi henüz kendisin toparlamaya başlamıştır. Bu durumda yurtdışından gelecek insanlar ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu avantajı kullanan Saraybosna Üniversitesi daha fazla öğrenciye eğitim olanağı sağlarken, aynı zamanda bu uygulama ile ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Saraybosna Üniversitesinde tüm bölümlerin harç bedelleri makul düzeydedir ve gerek Türkiye vakıf üniversiteleri gerekse Avrupa üniversitelerinin bu köklü eğitim kurumu ile bu konuda yarışabilmesi mümkün değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü eğitim 1500 Euro olan Saraybosna Üniversitesi eczacılık bölümü eğitim 2500 Euro yıllık harç bedeli ile eğitim olanağı sunmaktadır.

Saraybosna Üniversitesinde eczacılık bölümü eğitimi almayı planlayan öğrenci, her şeyden önce anadilde eğitim alacağı için hem hazırlık bölümü eğitimi alacak ve anadilde eğitim almanın sağladığı avantajlardan yararlanacaktır. Dünya genelinde takdirleri toplayan öğretim görevlilerinin rehberliğinde aldığı eczacılık eğitimini laboratuvar ortamında uygulama imkânı bulabileceği için, bilgilerini pratik olarak kullanma imkânı bulacak ve bilgisini pekiştirebilecektir.

Saraybosna Üniversitesinde eczacılık bölümü eğitimi almak isteyen öğrencilerin bu aşamada atacağı en doğru adım, Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığı ile bağlantı kurmak ve bu yönde bilgi almak olacaktır. Sonrasında okul kayıt aşamasından mezuniyetine kadar eğitim sürecinin her döneminde Eurostar desteğini arkasında bulacaktır.

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLER
ECZACILIK 2500€
HAZIRLIK BOŞNAKÇA 2500€

Üniversitenin Konumu