Bosna Hersek Üniversitesi Vikipedi

Bosna Hersek Üniversitesi Vikipedi

Bosna Hersek Üniversitesi  Vikipedi 

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı’nın kurduğu Uluslararası Saraybosna Üniversitesi IUS, 2004/2005 öğretim yılında eğitime başladı.

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi

İle eğitimini sürdürüyor. Eğitim dili İngilizce olan IUS, yeterli İngilizceniz yoksa hazırlık sınıfında 1 yıl yoğun bir İngilizce eğitimi veriyor.

Vizyon

Kurucu Vakfın, akademik kadroların ve öğrencilerin katılımıyla uluslararası düzeyde, kaliteli ve kabul gören yüksek öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

Misyon

Bosna Hersek Üniversitesi  bilim, sanat, teknoloji üretmek ve insanlığın hizmetine sunmak amacıyla; katılımcı ve serbest düşünen, gelişime ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirmektir. Diğer üniversite ve araştırma kurumlarıyla iş birliğine giderek uluslararası öğretim ve araştırma kurumu kimliğiyle geniş bir öğrenci kitlesine huzurlu ve rahat bir akademik ortam sunmaktır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi misyonunu 6 temel ilke üzerine inşa etmiştir.

 • Uluslararası Yükseköğretim
 • Toplumda bütünlüğü gerçekleştirecek Yüksek Etik Değerler
 • Disiplinler arası programlar
 • Kültürlerarası yetkinlik
 • Katılımcılık
 • Mükemmellik

Hedefler

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, dinamik ve ileriye dönük bir kurum olarak tasavvur edilir. Bunun için aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi hedefler;

 • Modern bilimleri, fen ve sosyal bilimleri, idari ve beşeri bilimleri ve sanatı kapsayan geniş bir eğitim yelpazesi olmak,
 • Konular arasındaki geleneksel sınırın dışında değişen dünyanın dinamiklerine uygun müfredat ve eğitim uygulamak,
 • Bölgenin demokratik ve ekonomik kalkınması için gerekli disipline çalışmaları sağlamak,
 • Geleneksel Avrupa sisteminin bilgileri ve Amerikan eğiti sisteminin verimlilik esasına dayanan, organizasyon ve üretkenlik,
 • Akademik, sanayi ve hizmet sektöründeki bağlantıları sağlamak,
 • Dünyanın her yerindeki akademik kadro ve öğrencilere yüksek eğitim kriterlerine bağlı kalınmak,
 • Mezunlarına diploma ve sertifikalar için uluslararası akreditasyon sağlamak,
 • Diğer üniversiteler ve kurumlarla akademik, kültürel ve bilimsel işbirliği kurmak,
 • Bölgesel demografik yapıları inceleyen çalışmalara ve akademisyenlere cazip koşulları sağlamaktır.

Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Yahudi kültürlerinin benzersiz uyumu ile barış ve huzur içinde yaşama kültürünü öğrencilerine aktarmak ister.

Bosna Hersek Üniversitesi balkan bölgesindeki en büyük eğitim projelerinden biridir.

Üniversitenin Konumu